Terminarz 2017

„Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi”

  • I etap – wewnątrzszkolny – szkoła sama decyduje kogo ma dopuścić do kwalifikacji ogólnopolskich, szkoła może zgłosić maksymalnie 3 zespoły do etapu ogólnopolskiego. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do dnia 26 marca 2017. Zgłoszenia proszę przekazywać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
  • II etap – ogólnopolski – zespoły zgłoszone przez szkoły biorą udział w potyczkach ogólnokrajowych, etap ten jest przeprowadzany on-line. 10 najlepszych zespołów przechodzi do etapu finałowego, przy czym z jednej szkoły do etapu finałowego dostaje się tylko jeden zespół ze szkoły (UWAGA !!!!: Zmiana w stosunku do poprzednich edycji). Termin etapu on-line: 3-5 kwiecień 2017. Warunki techniczne i sposób przeprowadzenia etapu w zakładce “Warunki techniczne”. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 12.04 2017.
  • III etap – Finał Konkursu – odbędzie się 27 maja 2017 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie ul. Wiśniowa 56.

“Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT”

  • Uczniowie chcący wziąć udział w etapie finałowym konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” rejestrują się na platformie Cisco Networking Academy w kategorii NetRiders CCENT: http://www.academynetriders.com/index.php. Zapisy trwać będą w dniach: 1.02.2017 – 22.03.2017.

  • Do III etapu finałowego „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” zakwalifikowanych zostanie pierwszych 10 uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy zajmą najwyższe pozycje na liście rankingowej konkursu NetRiders Competitions w kategorii NetRiders CCENT. Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostanie ogłoszona na stronie Konkursu w terminie 7 dni od chwili opublikowania list kwalifikacyjnych po I rundzie konkursu NetRiders Competitions – region: Europa i Narody Federacji Rosyjskiej. Do uczniów, zakwalifikowanych do finału konkursu „Potyczki Młodych Adminów” zostaną wysłane zaproszenia drogą e-mailową. Potwierdeznia otrzymają także nauczyciele – opiekunowie tych uczniów w danej akademii. Oczekujemy potwierdzenia uczestników w finale najpóźniej do dnia 15 maja 2017. W przypadku braku potwierdzenia, do finału zostaną zaproszone kolejne osoby z listy rankingowej.

  • III etap finałowy konkursu „Potyczki Młodych Adminów” w kategorii “Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT” jest etapem praktycznym, w którym uczniowie indywidualnie wykonują zadania praktyczne na stanowiskach wyposażonych w urządzenia sieciowe Cisco Etap finałowy odbędzie się 27 maja 2017 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie ul. Wiśniowa 56.