II edycja konkursu Potyczki Młodych Adminów

Rozpoczynamy drugą edycję konkursu: na rok szkolny 2014/15

Konkurs dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych – uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych; w formule czysto praktycznej, w rzeczywistych systemach serwerowych – z wykorzystaniem innowacyjnej technologii egzaminów on-line na maszynach wirtualnych.
Konkurs od tej edycji przechodzi w konkurs o zasięgu międzynarodowym.
Opis etapów konkursu podany jest w regulaminie konkursu
––tutaj—-

Terminy na rok szkolny 2014/15:

I etap szkolny
luty, marzec 2015
II etap regionalny
13-17 kwiecień 2015
Finał Kołobrzeg
29-31 maj 2015