ZADANIA EGZAMINACYJNE

W tej zakładce będą pojawiały się zadania z kolejnych edycji wraz z rozwiązaniami, nie tylko opracowanymi przez Organizatorów, ale też  nadsyłanymi przez uczestników.