Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 marca 2017.
Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 dwuosobowych zespołów.


Nazwa szkoły *

Adres Szkoły*

Czy szkoła jest partnerem ATP PL? *

TAKNIE

Nauczyciel/Opiekun *

Imię

Nazwisko

Adres email *

telefon kontaktowy

Skład zespołów:
Zespół 1

Zespół 2

Zespół 3

[recaptcha]

W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia mailem w terminie 3 dni roboczych – prosimy o bezpośredni kontakt mailowy na adres: pma_linux@tm1.edu.pl.