Terminarz 2019

Etap I – wewnątrzszkolny

Etapy przeprowadzane w szkołach mają na celu wyłonienie drużyn do etapu ogólnopolskiego.

Do etapu ogólnopolskiego przechodzą maksymalnie trzy drużyny z jednej szkoły.

AKTUALIZACJA

W związku z odbywającym się strajkiem nauczycieli przedłużony zostaje termin zgłaszania zespołów ze szkół do  28.04.2019. Termin eliminacji ogólnopolskich przesunięty zostaje na 10.05.2019. Przepraszamy za zmiany.

Termin eliminacji on-line ustalony jest na piątek

10 maja na godzinę 13:30 do 14:30.

Wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają w mailach do opiekunów odpowiednie instrukcje odnośnie logowania się do sytemu egzaminacyjnego

Etap II – ogólnopolski

Termin eliminacji on-line ustalony jest na piątek

10 maja na godzinę 13:30 do 14:30.

Wszystkie zgłoszone zespoły otrzymają w mailach do opiekunów odpowiednie instrukcje odnośnie logowania się do sytemu egzaminacyjnego

Ulepszyliśmy system przeprowadzania konkursu i obecnie wszystkie drużyny mogą równocześnie podchodzić do wykonywania zadań konkursowych. Zadania konkursowe wykonywane są lokalnie na maszynach wirtualnych. Zespoły pobierają oprogramowanie, lokalnie wykonują zadania, a następnie system nadzorujący konkurs sprawdza poprawność ich wykonania, zamyka maszyny odinstalowując aplikacje i wysyła wyniki wraz ze wszystkimi plikami konfiguracyjnymi.

Etap III – finałowy

8 czerwca 2019 r.

Konkurencja finałowa odbywa się w siedzibie szkoły ZSLiT mieszczącej się przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.