Terminarz 2018

Etapy szkolne 

Etapy przeprowadzane w szkołach mają na celu wyłonienie drużyn  do etapu ogólnopolskiego

Do etapu ogólnopolskiego przechodzi maksymalnie 3 drużyny z jednej szkoły

Termin zgłaszania drużyn do 28 marzec 2018

Etap I ogólnopolski

 23 kwiecień 2018

Zmieniliśmy system wszystkie drużyny mogą równocześnie robić. Robią lokalnie na maszynach wirtualnych ściągają aplikacje robią lokalnie a następnie system sprawdza i zamyka odinstalowując aplikacje i wysyła wyniki z wszystkimi plikami konfiguracyjnymi

Etap II finałowy

26 maj 2017

Konkurencja 26 sobota

Warszawa ZSLiT