Terminarz 2019

Etap I – wewnątrzszkolny

Etapy przeprowadzane w szkołach mają na celu wyłonienie drużyn do etapu ogólnopolskiego.

Do etapu ogólnopolskiego przechodzą maksymalnie trzy drużyny z jednej szkoły.

Termin zgłaszania drużyn – do 14 kwiecień 2019 r.

Etap II – ogólnopolski

25 kwietnia 2019 r.

Ulepszyliśmy system przeprowadzania konkursu i obecnie wszystkie drużyny mogą równocześnie podchodzić do wykonywania zadań konkursowych. Zadania konkursowe wykonywane są lokalnie na maszynach wirtualnych. Zespoły pobierają oprogramowanie, lokalnie wykonują zadania, a następnie system nadzorujący konkurs sprawdza poprawność ich wykonania, zamyka maszyny odinstalowując aplikacje i wysyła wyniki wraz ze wszystkimi plikami konfiguracyjnymi.

Etap III – finałowy

8 czerwca 2019 r.

Konkurencja finałowa odbywa się w siedzibie szkoły ZSLiT mieszczącej się przy ul. Wiśniowej 56 w Warszawie.