Zakres materiału konkursu

Konfiguracja i administrowanie linuksowymi serwerowymi systemami operacyjnymi

girl_head_r_smalfadla II etapu (międzyszkolnego):

instalacja systemu, podstawowe zadania konfiguracji systemu, środowisko graficzne GNOME i KDE, podstawowe polecenia wiersza poleceń, uzyskiwanie pomocy. Zarządzanie linuksowym systemem plików, hierarchia systemu plików, zarządzanie z wiersza poleceń, program Nautilus. Administracja systemami plików – linuksowe systemy plików – konfiguracja partycji, zarządzanie linuksowymi systemami plików – konfiguracja LVM i RAID, zarządzanie programowym RAID – ustawienia i konfiguracja ograniczeń dyskowych. Praca w konsoli tekstowej – powłoka bash, zmienne i aliasy, składnia poleceń i znaki specjalne, przekierowania i potoki. Administracja procesami i usługami – monitorowanie i zarządzanie procesami. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników, zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików, bezpieczeństwo systemu plików. Edytory tekstu: vi, emacs 8.Konfiguracja sieci – instalacja i konfiguracja z YaST, instalacja i konfiguracja w terminalu. Zarządzanie oprogramowaniem w SLE 11, zarządzanie pakietami – RPM, zarządzanie bibliotekami dynamicznymi. Zdalna administracja – secure Shell (ssh), Virtual Network Computing (VNC). Monitorowanie systemu serwerowego. Planowanie zadań. Zabezpieczanie danych- kopie zapasowe, archiwizacja. Zarządzanie dostępem użytkowników i zabezpieczeniami – konfiguracja uwierzytelniania – PAM – bezpieczeństwo środowiska użytkownika – zabezpieczenia systemów plików – rozszerzone listy kontroli dostępu – ACL..

geeko_head_smalfa dla III etapu (finał) dodatkowo:

usługi sieciowe:serwer FTP, sieciowy system plików- NFS, serwer drukowania CUPS, serwer Samba 4 Usługi katalogowe – LDAP. Serwer WWW Apache. konfiguracja OpenSSL. Instalacja i konfiguracja PHP, MySQL. Dostrajanie wydajności, monitorowanie zasobów, optymalizacja dostępu do pamięci masowej, dostrajanie wydajności stosu sieciowego. Skrypty powłoki. Konfiguracja PXE Boot, serwer TFTP, pxelinux, serwer DHCP, DNS. Konfiguracja routerów (w szczególności routerów cisco)


Konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi – Cisco CCENT

etap III – finałowy:

Etap  finałowy konkursu „Potyczki Młodych Adminów”  jest etapem praktycznym, w którym uczniowie indywidualnie wykonują zadania praktyczne na stanowiskach wyposażonych w urządzenia sieciowe Cisco (wyposażenie stanowisk opisane w wymaganiach technicznych).

Zakres merytoryczny obejmuje umiejętności praktyczne wchodzące w zakres kursów CCNA Routing &Switching:

 • Introduction to Networks,
 • Routing and Switching Essentials

W III etapie konkursu (finałowym) uczeń powinien umieć:

 1. Budować prostą sieć używając odpowiednich mediów transmisyjnych.
 2. Wykonywać konfigurację podstawową routera używając poleceń Cisco IOS.
 3. Konfigurować adresy IPv4, aby zapewnić komunikację w sieciach małej i średniej wielkości.
 4. Konfigurować adresy IPv6, aby zapewnić komunikację w sieciach małej i średniej wielkości.
 5. Wykorzystywać typowe narzędzia do weryfikacji i testowania komunikacji w sieci.
 6. Dzielić sieci na podsieci – wdrażać schematy adresacji, aby zapewnić komunikacje w sieci.
 7. Wdrażać adresowanie VLSM w sieciach, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych podsieci.
 8. Konfigurować routing statyczny i trasy domyślne w celu przekierowywania ruchu w sieciach.
 9. Rozwiązywać problemy związane z routingiem statycznym i trasami domyślnymi w sieciach.
 10. Implementować protokół routingu dynamicznego RIPv2, aby zapewnić komunikacje w sieci.
 11. Wykonywać konfiguracje podstawową przełącznika używając poleceń Cisco IOS.
 12. Konfigurować przełączniki stosując najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa.
 13. Konfigurować VLAN-y w celu segmentowania domen broadcastowych w sieciach.
 14. Konfigurować routing pomiędzy VLAN-ami.
 15. Konfigurować standardowe listy kontroli dostępu IPv4 ACL do filtrowania ruchu w sieci.
 16. Rozwiązywać problemy związane z konfiguracją list kontroli dostępu IPv4 ACL.
 17. Implementować DHCPV4 w sieciach.
 18. Implementować DHCP v6 w sieciach.
 19. Konfigurować usługę NAT na routerze brzegowym sieci, aby zapewnić skalowalność adresów IPv4.
 20. Rozwiązywać problemy związane z konfiguracją NAT.
 21. Wykorzystywać narzędzia monitorujące i protokoły zarządzania siecią do rozwiazywania problemów w sieci.
 22. Zapisywać konfigurację routera i przełącznika do pliku startowego, tworzyć kopie plików konfiguracyjnych i obrazu IOS.
 23. Odzyskiwać konfigurację routera z kopii zapasowej.

 

Etap finałowy obejmuje też umiejętności wykraczające poza zakres kursów: Introduction to Networks oraz Routing and Switching Essentials:

 

W III etapie konkursu (finałowym) uczeń powinien umieć:

 1. Konfigurować routing dynamiczny za pomocą protokołu EIGRP aby zapewnić komunikację w sieci.
 2. Konfigurować routing dynamiczny za pomocą protokołu OSPF aby zapewnić komunikację w sieci.
 3. Konfigurować uwierzytelnianie na przełącznikach z wykorzystaniem protokołu SSH.
 4. Konfigurować VLAN-y w sieciach z wykorzystaniem protokołu VTP.