Zakres materiału 2019

 1. Podstawowe polecenia wiersza poleceń, uzyskiwanie pomocy.
 2. Zarządzanie linuksowym systemem plików, hierarchia systemu plików, zarządzanie z wiersza poleceń, program Nautilus. Administracja systemami plików – linuksowe systemy plików – konfiguracja partycji, zarządzanie linuksowymi systemami plików – konfiguracja LVM i RAID, zarządzanie programowym RAID – ustawienia i konfiguracja ograniczeń dyskowych.
 3. BTRFS i Snaper
 4. Praca w konsoli tekstowej – powłoka bash, zmienne i aliasy, składnia poleceń i znaki specjalne, przekierowania i potoki.
 5. Administracja procesami i usługami – monitorowanie i zarządzanie procesami.
 6. Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami, podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa użytkowników, zarządzanie przynależnością i uprawnieniami plików, bezpieczeństwo systemu plików.
 7. Konfiguracja sieci – instalacja i konfiguracja z YaST, instalacja i konfiguracja w terminalu.
 8. Zarządzanie oprogramowaniem,, zarządzanie pakietami – RPM, zarządzanie bibliotekami dynamicznymi.
 9. Zdalna administracja – secure Shell (ssh), Virtual Network Computing (VNC).
 10. Monitorowanie systemu serwerowego.
 11. Planowanie zadań. Zabezpieczanie danych- kopie zapasowe, archiwizacja.
 12. Zarządzanie dostępem użytkowników i zabezpieczeniami – konfiguracja uwierzytelniania – PAM – bezpieczeństwo środowiska użytkownika – zabezpieczenia systemów plików – rozszerzone listy kontroli dostępu – ACL
 13. Serwer FTP,
 14. Sieciowy system plików- NFS
 15. Serwer Samba 4 dodatkowo z obsługa AD
 16. Usługi katalogowe – LDAP.
 17. Serwer WWW Apache. konfiguracja OpenSSL. Instalacja i konfiguracja PHP, MySQL.
 18. Dostrajanie wydajności, monitorowanie zasobów, optymalizacja dostępu do pamięci masowej, dostrajanie wydajności stosu sieciowego.
 19. Skrypty powłoki.
 20. Serwer DHCP, DNS.
 21. Konfiguracja serwera linuksowego jako routera, firewall, kontrolowanie ruchu sieciowego.
 22. Zagadnienia bezpieczeństwa usług sieciowych

Etap finałowy sprawdzi dodatkowo znajomość następujących zagadnień:

 1. Podstawy zarządzania usługami chmury Azure – maszyny wirtualne, równoważenie ruchu, wysoka dostępność: 
 • Tworzenie Load Balancera i konfiguracja NGNIX jako serwer WWW 
 • Konfigurowanie odpowiednich reguł Network Security Group (NSG) 

2. Kontenery, klastry i zarządzanie infrastrukturą na bazie CaaSP

 • Konfiguracja głównego węzła zarządzającego – mastera
 • Podłączenie kilku workerów (dostarczone jako OVA do zaimportowania)
 • Uruchomienie wcześniej przygotowanego obrazu z aplikacją