I EDYCJA KONKURSU – ZAKOŃCZONA

Pierwszy konkurs dla młodych Administratorów Systemów Komputerowych – w formule praktycznej, z wykorzystaniem innowacyjnej technologii egzaminów on-line na maszynach wirtualnych,
dla: uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych
zakończony!

Młodzi kandydaci na administratorów sieci komputerowych byli świetnie przygotowani. Zarówno merytorycznie, jak i psychicznie.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Wyniki konkursu – tutaj